hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Hafod y Môr – gwyliau ger y traeth...

Cynigiwn lety clyd a chyfforddus mewn tŷ uwchben harbwr a thref godidog Dinbych y Pysgod.

O fewn i dŷ Hafod y Môr, mae pedair fflat eang – Waldo sy’n cysgu 9; Dewi Emrys sy’n cysgu uchafswm o 7; Crwys sy’n cysgu uchafswm o 4; a Harbwr sy’n cysgu uchafswm o 5.

Ceir golygfeydd ysblennydd o harbwr Dinbych y Pysgod o bob un fflat.

Dim plant o dan 18 oed i aros heb fod ganddynt oruwchwyliaeth oedolyn.

01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288